De plank met onze naam was beschadigd door het slootonderhoud, maar is weer opgehangen.