de schuur

Dorsmachineschuur

Nr. monumentenlijst: GM010 /
Adres: Dijkgraaf / Dickenesweg
Plaats: Bennekom
Oorspronkelijke functie: Schuur
Type: Dorsmachineschuur
Kadastraal Perceel: Bennekom F 1009


Niveau bescherming: Gemeentelijk
Soort bescherming: Gemeentelijk Monument (complex)

Omstreeks 1900 nam de mechanisatie in de landbouw een hoge vlucht vanwege de betere technieken en de duurder wordende arbeidskrachten. In Bennekom werd in 1915 de Eerste Co÷peratieve Dorschvereeniging opgericht. Deze vereniging schafte zich een dorsmachine aan en liet daarvoor in of kort na 1915 een stalling bouwen, de nog bestaande dorsmachineschuur op de hoek van de Dijkgraaf en de Dickenesweg. In 1946 fuseerde de Dorschvereeniging met de Co÷peratieve Werktuigenvereniging.

Het in baksteen opgetrokken rechthoekige pand heeft een met gesmoorde Tuiles du Nord gedekt zadeldak, waarvan de nok evenwijdig ligt met de voorgevel. De beide kopgevels worden afgesloten door een overstekende dakrand.

In de voorgevel bevinden zich twee recht afgesloten deurkozijnen, waarvan het linker breder is dan de rechter, beide voorzien van een dubbele opgeklampte deur. Beide zijgevels bevatten op de begane grond een getoogd venster met een gietijzeren raam en in de top van de gevel een rond venster met een gietijzeren raam.

Het pand is markant gesitueerd op de hoek van de Dijkgraaf en de Dickenesweg.

Motieven voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst:
De in of kort na 1915 gebouwde dorsmachineschuur is van algemeen belang vanwege:
Schoonheid, vanwege het bouwtype dorsmachineschuur, uitgevoerd in eenvoudige doch gaaf bewaard gebleven architectuur;
Cultuurhistorie, vanwege de functie als stalling voor een dorsmachine, als zodanig een voorbeeld van de mechanisatie in de landbouw en de functionele en visuele relatie met het omringende agrarische gebied;
De markante ligging.
 

Bron: www.ede.nl